Digg   StumbleUpon   Facebook   Del.icio.us   Croportal       Ispiši   Preporuči

"Aviončići" sudjelovali na natječaju povodom Svjetskog dana štednje svojim likovnim radovima

Skupina Aviončići   |   15.11.2020.

"Aviončići" sudjelovali na natječaju povodom Svjetskog dana štednje svojim likovnim radovima

Skupina „Aviončići“, kroz aktivnosti suradnje roditelja s vrtićem, obilježila je Svjetski dan štednje koji se već tradicionalno obilježava 31.10. Ostvarena je suradnja sa Zagrebačkom bankom tako što su djeca izradila likovne radove s kojima su se prijavili na organizirani natječaj. Ovih dana u vrtić su stigle željno iščekivane bojanke i materijali koje su djeca osvojila sudjelovanjem na natječaju. Kroz dobivene materijale glavni lik dječje štednje u navedenoj bankarskoj kući djeci progovara o aktualnim temama: zdravoj prehrani koja uključuje voće i povrće; sortiranju o pravilnom odlaganju otpada; higijenskim navikama temeljitog pranja ruku; te o štednji i raspolaganju novcem.

Djeca su s odgojiteljicama razgovarala o novcu, važnosti novca u životu, štednji, te su odgojiteljice saznale kako djeca razmišljaju o toj temi i koje navike su do sada usvojili. Dječji vrtić CVRČAK Virovitica ne promovira niti naglašava niti jednu bankarsku instituciju i otvoreni smo za suradnju sa svima koji nam ponude edukativan posjet, edukativne materijale za djecu, natječaj na kojemu možemo sudjelovati, obilježavanje značajnog datuma kroz aktivnosti s djecom predškolske dobi, a posebno podržavamo suradnju roditelja s vrtićem ukoliko je roditelj zaposlenik banke, štedionice ili sl. Aktivnosti koje djecu usmjeravaju kako razviti pravilan odnos prema novcu, potrošnji, štednji i vrijednosti novca imaju izuzetnu važnost za razvijanje kompetencija za cjeloživotno učenje.

Stručno usavršavanje odgojitelja

Dokumenti

Protokoli

Kontakt

Dječji vrtić Cvrčak
Pejačevićeva 1, Virovitica

tel: 033/801-545