Digg   StumbleUpon   Facebook   Del.icio.us   Croportal       Ispiši   Preporuči

Dječji tjedan 2018.

Skupina Trešnjice   |   02.10.2018.

Dječji tjedan 2018.

Pod motom „Ljubav djeci prije svega“ Savez DND-u suradnji s DND u gradovima i općinama već više od trideset godina prvi puni tjedan u listopadu organizira Dječji tjedan. Nizom akcija i aktivnosti za djecu i s djecom nastoji se skrenuti pozornost najšire društvene javnosti na položaj djece u društvu. Dječji tjedan započinje „Međunarodnim danom djeteta“ (ponedjeljak – prvi dan u Dječjem tjednu).

Krajnji ciljevi Dječjeg tjedna su: usmjeriti pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu, organizirati u tim danima posebne i prigodno odabrane igre, priredbe i stvaralačke aktivnosti djece i za djecu, pokrenuti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj djece, kao i poticati volonterski društveni i stručni rad odraslih s djecom te aktivnu participaciju djece u aktivnostima lokalne zajednice i šire.

U organizaciji Društva „Naša djeca“ Virovitica, polaznici Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju i djeca vrtićke skupine „Trešnjice“ Dječjeg vrtića CVRČAK Virovitica s odgojiteljicama Ružicom i Sandrom posjetili su u ponedjeljak, 1.listopada 2018., Gradsku upravu. Uz kratak program, razgovor i iznošenje dječjih „problema“ i želja započelo je obilježavanje Dječjeg tjedna u Virovitici. „Trešnjice“ su izradile plakat s porukom „Sretna djeca – sretan grad“.

Stručno usavršavanje odgojitelja

Dokumenti

Protokoli

Kontakt

Dječji vrtić Cvrčak
Pejačevićeva 1, Virovitica

tel: 033/801-545