Digg   StumbleUpon   Facebook   Del.icio.us   Croportal       Ispiši   Preporuči

Domaće životinje kao tema u 'Cvjetićima'

Skupina Cvjetići   |   30.01.2021.

Domaće životinje kao tema u 'Cvjetićima'

Djeca skupine 'Cvjetići' pokazala su veliku zainteresiranost za domaće životinje, te su im odgojiteljice kroz različite aktivnosti omogućile da prodube svoja znanja o njima. Djeca su svoja znanja o domaći životinjama stjecala kroz raznovrsne aktivnosti. Uz slikovnice i fotografije promatrali su izgled životinja, sa cd-a slušali njihovo glasanje. U centru građenja gradili su životinjama njihove „kućice“ te tako uz pomoć gumenih prikaza životinja, djeca su razvijala i bogatila simboličku igru.

Odgojiteljica pripravnica Loreta pripremila je i realizirala u skupini nekoliko aktivnosti upravo na temu o domaćim životinjama gdje su djeca imala priliku imenovati i prepoznati životinje po glasanju, otiskivati tragove gumenih domaćih životinja na papiru, „hraniti“ životinje, povezivati životinje i njihove mladunce te se iskušati u „mužnji“ krave. Kroz ove aktivnosti djeca su imala priliku stjecati i proširivati spoznaje o domaćim životinjama, razvijati finu motoriku i  okulomotornu koordinaciju, razvijati pozitivnu sliku o sebi kao i  socijalne vještine, surađivati međusobno i dogovarati se s drugom djecom, bogatiti rječnik novim riječima vezanih uz domaće životinje.

Stručno usavršavanje odgojitelja

Dokumenti

Protokoli

Kontakt

Dječji vrtić Cvrčak
Pejačevićeva 1, Virovitica

tel: 033/801-545