Skupina Cvjetići
Suradnja s roditeljima - temelj kvalitete odgojno-obrazovnog rada

Suradnja Vrtića i roditelja temelj je kvalitetne odgojno-obrazovne prakse i kvalitete odgojno-obrazovne ustanove za rani i predškolski odgoj. Suradnja s roditeljima ostvaruje se na različite načine:

-      putem svakodnevne komunikacije pri odvođenju i odvođenju djece iz vrtića,;

-      informativnim ili tematskim roditeljski sastancima/radionicama za roditelje;

-      individualnim razgovorima;

-      putem informacija u kutiću za roditelje;

-      časopis “Cvrčak”;

-      web stranica Vrtića;

-      organizirane sakupljačke aktivnosti;

-      posjeta roditelja skupini ili posjeta skupine radnom mjestu roditelja;

-      komunikacijska bilježnica;

-     druženja djece i odraslih.

Naglasak baš želimo staviti na radionice djece i roditelja/odraslih.

Druženje djece, roditelja i odgojitelja osim što je djeci zabavno provedeno vrijeme, ujedno im je i  prilika koja pruža osjećaj sigurnosti i povjerenja koje dijele roditelji i odgojitelji u partnerskom procesu odgoja i obrazovanja. Dijete u tim trenucima  može vidjeti kako se roditelj dobro osjeća u prostoru Vrtića, te i djete tada može preslikati isto ponašanje i ono se dobro i opušteno osjećati kada je u svojoj skupini (dijete uči po modelu, promatrajući sebi bitne osobe u pojedinoj situaciji). Dijete je ispunjeno osjećajem ponosa zbog sudjelovanja njegovih roditelja u aktivnostima skupine. Roditelj na radionicama ima priliku u ugodnoj atmosferi razgovarati s odgojiteljicama i drugim roditeljima; upoznati detaljno prostor (neposredni kontakt) u kojemu svakodnevno boravi njegovo dijete; bolje se upoznati što se u Vrtiću konkretno radi i koji su interesi njegova djeteta u Vrtiću. Odgojiteljice na radionicama mogu vidjeti načine komunikacije i međusobne interakcije dijete-roditelj. Mnoge su dobrobiti ovakvog oblika suradnje!

 U ovoj pedagoškoj godini u skupini “Cvjetići”  održane su dvije radionice s djecom i roditeljima.Teme radionica su bile: “Maškare” na kojoj su izrađivnii kostimi za Maskenbal, a druga je održana pod nazivom “Proljetno gnijezdo” gdje su djeca sa roditeljama izradili ukrase za stol ili vrata na temu proljeća ili Uskrsa.

Vrijeme provedeno na radionicama proteklo je u ugodnoj atmosferi, ispunjenoj veseljem, kreativnošću i marljivim radom djece i roditelja.

Posebno mjesto na dječjim radionicama zauzima razvoj zajedništva, grupne povezanosti.

 Zahvaljujemo roditeljima na suradnji pri prikupljanju potrebnih materijala za radionice.

25.04.2019.