Skupina Ivančice
STOP nasilju!

Međunarodni dan nenasilja (2. listopada) obilježen je u skupini „Ivančice“ kroz različite aktivnosti, razgovor, likovne aktivnosti, proigravanje konfliktnih situacija u sigurnim (kontroliranim) uvjetima. Uz pomoć edukativnih slikovnica djeca su dobila predznanja bitna za prevenciju i djelovanje na smanjenju nasilje u najranijoj dobi. Čitajući i analizirajući slikovnice o razvoju socioemocionalnih kompetencija kod djece, razgovaralo se o bijesu, samopouzdanju, odgovornosti, ljutnji i asertivnosti na način koji djeca mogu razumjeti. Djeca trebaju znati imenovati emocije, prepoznati ih i naučiti ih kontrolirati tj. reagirati na društveno prihvatljiv način. Kroz igru vježbali su samokontrolu i samoregulaciju emocija. To je sposobnost upravljanja i kontrole vlastitog ponašanja i misli. Cilj vježbe je bio uputiti djecu kako mogu zaustaviti/kontrolirati impulzivni odgovor na negativnu emociju, što nije uvijek lako i što djeca uče tijekom svog sazrijevanja.

Izjave djece i njihovo viđenje nasilja:
 L.S. :"Nasilje je kad te neko štipa, a ti njega ne"

 F.F. : "Nasilje je kad ti prijatelj otme ljuljačku i gurne te s nje"

 P.S.: "Ne volim nasilje, nikad se ne tučem i ne vičem"

 Š:L: "Nasilje je kad mi tajo ne da da vozim kvad"

 D:Ž: "Nasilje je kad ti M. ne da svoje igračke a ja plačem"

 

 

04.10.2019.