Skupina Limači
Interes predškolaca za čitanje i pisanje

Djeca predškolske dobi pokazuju spontano (ili potaknuti poticajima iz najbliže okoline) interes za čitanje i pisanje. U vrtiću djecu se potiče na razvoj predčitačkih i pretpisačkih vještina, potrebnih kasnije u školi. No ako dijete pokazuje veći interes, treba mu osigurati dodatne poticaje i podržati ga u tome. Poticati ga treba u pravoj mjeri (ovisno o djetetovim mogućnostima, pažnji i koncentraciji da se usredotoči na taj zadatak), a nikako forsirati na nešto za što još nije spremno i stvarati mu nepotreban pritisak. „Limači“ su također pokazali interes za čitanje i pisanje. Pokušavaju sami prepričavati priče uz pomoć slikopriča, te u prepričavanju slijediti logičan slijed radnje.

Uloga odgajatelja i roditelja je od neprocjenjive važnosti u pripremi djeteta za opismenjavanje. Njihova zadaća je osigurati poticajnu okolinu u kojoj dijete može učiti, a istovremeno će tako potaknuti kod djeteta interes za knjige i čitanje.

11.02.2020.