Skupina Vrapčići
Veljača u skupini "Vrapčići"

Dječji vrtić je mjesto življenja, igre i učenja djece i odraslih. Treba biti otvoren je i fleksibilan, a njegova cjelokupna organizacija usklađena s potrebama prvenstveno djeteta. Da bi dijete bilo sretno i zadovoljno, da bi moglo razviti sve svoje potencijale, potrebna je kvalitetna sredina i okruženje vrtića. U takvom okruženju, dijete se promatra kao aktivni čimbenik svoga razvoja, a odrasla mu osoba u tomu pomaže. Djeca u skupini imaju različite interese i mogućnosti, a odrasla osoba (odgojitelj) omogućava razvoj svakog pojedinog djeteta u skladu s tim mogućnostima i interesima.

Što se sve radilo u skupini „Vrapčići“ kroz veljaču:

-          Istraživale su se emocije: imenovanje i prepoznavanje; društveno prihvatljivo iskazivanje emocija; moje emocije i emocije drugih oko mene

-          Rad s različitim likovnim materijalima  i tehnikama

-          Maskenbal – vesela maskirana povorka ulicama Grada; maskiranje, ples i pjesma.

20.03.2020.