Skupina Limači
Sportske aktivnosti i tjelesno vježbanje

Tjelesna aktivnost predstavlja jedan od temeljnih uvjeta za normalan rast i razvoj djece i doprinosi razvoju antropoloških obilježja, te očuvanju i unapređivanju njihova zdravlja. Pod tjelesnom vježbom podrazumijevamo sve pokrete, kretanja i aktivnosti koje čovjek svjesno primjenjuje i koristi za svoj razvoj, razvoj svojih osobina i sposobnosti, za usvajanje motoričkih znanja, usavršavanje motoričkih dostignuća i za očuvanje i unapređivanje svoga zdravlja. 

Proces tjelesnog vježbanja treba se odvijati u skladu s anatomsko-fiziološkim karakteristikama djece te u skladu s aktualnim stanjem antropološkog statusa djece predškolske dobi. Suvremeni način života bitno doprinosi smanjenju kretanja, no možemo si pomoći organiziranim tjelesnim vježbanjem i aktivnostima (igre, sport, rekreacija).

„Limači“ se tijekom boravka u kući zbog koronavirusa bave tjelesnim vježbanjem, a poneki su uključeni u sportske aktivnosti i čekaju povratak na treninge.

01.04.2020.