Skupina Kućice
Suradnja, uvažavanje i jačanje zajedništva u skupini „Kućice“


Kroz igru i svakodnevne aktivnosti djeca u skupini „Kućice“ pomažu jedni drugima, poštuju međusobne razlike i postaju suradnici, jer izražavaju slobodno svoja mišljenja i otkrivaju svoje i tuđe jake strane. Pozitivno reagiraju i prihvaćaju poticaje odgojiteljica tijekom čega sudjeluju u zajedničkim govorno-jezičnim igrama koje jačaju njihovo samopouzdanje, svakodnevno osmišljavaju kreativne igre u kojima u timovima surađuju, grade, konstruiraju. Jačaju svoje komunikacijske sposobnosti i govorne vještine, igraju se škole, obitelji, Provode vrijeme na dvorištu u igrama koje također jačaju njihove tjelesne, motoričke i socijalne kompetencije.

Uočavamo da su naša djeca na najboljem putu za izgradnju čvrstih prijateljstava i već su jako dobro razvili sposobnost suradnje – sposobnost usklađivanja vlastitih ciljeva i prioriteta s ciljevima druge djece i zahtjevima skupine.

A mi ćemo ih kao odrasli i dalje poticati, hrabriti  u ostvarivanju njihovih kreativnih ideja!

15.09.2020.