Skupina Ribice
Mali slikari na pijesku
Sagraditi dvorac, iskopati rupu, napraviti visoko brdo i štošta još od
pijeska, to je lako i zabavno...
Ali pisati i crtati po pijesku lopatom - to je već prava umjetnost.
U hladu ispod oraha zgrade II kiša je baš lijepo poravnala i namočila
pijesak, pa su mali umjetnici iz Ribica stvarali svoja umjetnička
djela. Pogledajte pužiće, ježiće, sunce, cvijetiće, pizze, zmije,
paukove mreže, jaje...
11.06.2015.