Skupina Ribice
"Ribice" slatki znanstvenici

Iz knjige znanstvenih pokusa,"Ribice" su istraživale - ni manje, ni više – nego s čokoladom, bijelom i  mliječnom.

Čokolada se sastoji od majušnih čestica.Na sobnoj temperaturi one su u krutom obliku jer su sve čestice zbijene zajedno. Kad se čokoladu zagrijava, čestice se šire pa krutina prelazi u tekućinu koja curi. Kad se čokolada ponovo ohladi, ponovo se i skrutne.

      "Ribice" su uživale i u istraživanju, ali i u degustaciji.

 

12.10.2015.