« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   
Dijete i jednostavni kućanski poslovi
01.04.2020.
Skupina Limači do 2019./2020.

Dijete i jednostavni kućanski poslovi

Jedan od ovotjednih zadataka u virtualnoj sobi dnevnog boravka skupine „Limači“ bio je i prikazati čime se sve „Limači“ bave u vrijeme kada ne mogu ići u vrtić i kada se nalaze kod kuće. Zanimljivo je kako djevojčice pomažu u kuhinji pri pravljenju kolača ili ručka. više

Boravak djece na svježem zraku i u prirodi
01.04.2020.
Skupina Limači do 2019./2020.

Boravak djece na svježem zraku i u prirodi

Svakodnevni boravak na svježem zraku djeci pruža mnoge blagodati. više

Virtualna SDB
01.04.2020.
Skupina Limači do 2019./2020.

Virtualna SDB

U periodu smo kada vrtić ne radi redovnim odgojno-obrazovnim radom. No kreativne i inovativne odgojiteljice Dječjeg vrtića CVRČAK Virovitica osmislile su način kako raditi, biti u kontaktu s djecom i roditeljima svoje skupine, omogućiti razmjenu podataka i ideja. Pozvali su roditelje da se uključe u rad „virtualne sobe dnevnog boravka“ (SDB) – odgojiteljice su formirale viber grupe u kojima se onda razmjenjuju informacije; ideje kako što kreativnije i zanimljivije osmisliti vrijeme koje djeca provode kod kuće; odgojiteljice mogu dati neki „zadatak“ za odraditi kod kuće. Roditelji fotografiraju te aktivnosti i šalju ih odgojiteljicama, a svi mogu vidjeti sve fotografije i aktivnosti na web stranici Vrtića, pod nazivom svoje skupine. više

Snježne radosti u ožujku
01.04.2020.
Skupina Limači do 2019./2020.

Snježne radosti u ožujku

Aktivnosti na snijegu djece skupine "Limači".... više

"Mašnice" istražuju proljetnice
30.03.2020.
Skupina Mašnice

"Mašnice" istražuju proljetnice

Tijekom svakodnevnih šetnji bližom okolicom našega Vrtića i tijekom igre na obližnjoj livadi, „Mašnice“ su primijetile da su dolaskom toplijeg vremena niknule i prve proljetnice. Dio djece je prepoznao visibabu, ali se i za ostale proljetnice pobudio interes pa smo im u našu sobu dnevnoga boravka donijele razne proljetnice. više

PEDAGOG: Važnost igre u životu djeteta
30.03.2020.
Savjeti pedagoga

PEDAGOG: Važnost igre u životu djeteta

Značaj igre za cjelokupan razvoj djeteta je neupitan, te je igra izrazito važan dio djetetova odrastanja. Glavne aktivnosti djeteta odvijaju se upravo kroz igru. više

LOGOPED: Poticanje govorno-jezičnog razvoja kroz svakodnevne aktivnosti
30.03.2020.
Savjeti logopeda

LOGOPED: Poticanje govorno-jezičnog razvoja kroz svakodnevne aktivnosti

Govorno-jezični razvoj potičemo interakcijama s djetetom u svakodnevnom životu. Radimo to spontano, ali i direktno s namjerom poticanja određenog područja. Razumijevanje i izražavanje djeteta možemo poticati kroz aktivnosti koje se svakodnevno ponavljaju, koristeći objekte i rekvizite koje imamo kod kuće. Težinu prilagodite djetetu, a za mnoštvo igara riječima nam ne trebaju nikakvi rekviziti, osim samih riječi i mašte! više

Veljača u skupini "Vrapčići"
20.03.2020.
Skupina Vrapčići

Veljača u skupini "Vrapčići"

Dječji vrtić je mjesto življenja, igre i učenja djece i odraslih. Treba biti otvoren je i fleksibilan, a njegova cjelokupna organizacija usklađena s potrebama prvenstveno djeteta. Da bi dijete bilo sretno i zadovoljno, da bi moglo razviti sve svoje potencijale, potrebna je kvalitetna sredina i okruženje vrtića. više

Razvoj predmatematičkih vještina u vrtiću
20.03.2020.
Skupina Cvjetići do 2019./2020.

Razvoj predmatematičkih vještina u vrtiću

Različite igre i aktivnosti s različitim materijalima, didaktičkim sredstvima i pomagalima za razvijanje elementarnih matematičkih pojmova i predodžbi: više

20.03.2020.
Događanja

OBAVIJEST...

Rad Vrtića.. više

Stručno usavršavanje odgojitelja

Dokumenti

Protokoli

Kontakt

Dječji vrtić Cvrčak
Pejačevićeva 1, Virovitica

tel: 033/801-545