1   

Savjeti logopeda

Europski dan logopedije
05.03.2021.
Savjeti logopeda

Europski dan logopedije

Europski dan logopedije svake godine obilježava se 6. ožujka. Ove godine obilježava se u znaku teme „Telepraksa i digitalne tehnologije“. Telepraksa se odnosi na način pružanja logopedskih usluga koji je zbog trenutne epidemiološke situacije u cijelome svijetu sve više korišten. Pojam telepraksa ili telerehabilitacija odnosi se na provođenje rehabilitacijskih, savjetodavnih i dijagnostičkih postupaka uz pomoć telekomunikacijske tehnologije. Iako je praksa gdje se terapije odvijaju osobnim kontaktom uvijek preferirana, u trenutačnoj epidemiološkoj situaciji pokazali su se pozitivni ishodi teleprakse. više

LOGOPED: Spremno u školu – razvoj fonološke svjesnosti!
01.06.2020.
Savjeti logopeda

LOGOPED: Spremno u školu – razvoj fonološke svjesnosti!

Priprema za polazak u školu počinje od najranije dobi djeteta. Dijete koje je spremno za usvajanje školskih sadržaja i savladavanje školskih obaveza je zdravstveno, tjelesno, kognitivno, socijalno, emocionalno i motivacijski spremno dijete. Jedan od najvažnijih preduvjeta za usvajanje čitanja i pisanja je fonološka svjesnost. Fonološka svjesnost razvija se po određenom slijedu – od većih jedinica prema manjima. Razvoj fonološke svjesnosti obuhvaća prepoznavanje i proizvodnju rime te baratanje slogovima i pojedinim glasovima u riječima. više

LOGOPED: Zabavne govorno-jezične igre
15.04.2020.
Savjeti logopeda

LOGOPED: Zabavne govorno-jezične igre

Dobro je poznato da dijete najviše uči i pamti kroz igru, a tako i razvoj govora možemo poticati kroz zabavne igre i aktivnosti koje pomažu u govorno-jezičnom razvoju djeteta. Predložene igre ne zahtijevaju posebne rekvizite niti posebno uređen prostor da bi se igrale...isprobajte!! više

LOGOPED: Poticanje govorno-jezičnog razvoja kroz svakodnevne aktivnosti
30.03.2020.
Savjeti logopeda

LOGOPED: Poticanje govorno-jezičnog razvoja kroz svakodnevne aktivnosti

Govorno-jezični razvoj potičemo interakcijama s djetetom u svakodnevnom životu. Radimo to spontano, ali i direktno s namjerom poticanja određenog područja. Razumijevanje i izražavanje djeteta možemo poticati kroz aktivnosti koje se svakodnevno ponavljaju, koristeći objekte i rekvizite koje imamo kod kuće. Težinu prilagodite djetetu, a za mnoštvo igara riječima nam ne trebaju nikakvi rekviziti, osim samih riječi i mašte! više

LOGOPED: Domaće edukativne aplikacije za djecu predškolske dobi
18.03.2020.
Savjeti logopeda

LOGOPED: Domaće edukativne aplikacije za djecu predškolske dobi

Logoped preporuča... više

Stručno usavršavanje odgojitelja

Dokumenti

Protokoli

Kontakt

Dječji vrtić Cvrčak
Pejačevićeva 1, Virovitica

tel: 033/801-545