« 1 2 3 4 5 6 »   

Skupina Limači

01.04.2020.
Skupina Limači
Virtualna SDB

Virtualna SDB

U periodu smo kada vrtić ne radi redovnim odgojno-obrazovnim radom. No kreativne i inovativne odgojiteljice Dječjeg vrtića CVRČAK Virovitica osmislile su način kako raditi, biti u kontaktu s djecom i roditeljima svoje skupine, omogućiti razmjenu podataka i ideja. Pozvali su roditelje da se uključe u rad „virtualne sobe dnevnog boravka“ (SDB) – odgojiteljice su formirale viber grupe u kojima se onda razmjenjuju informacije; ideje kako što kreativnije i zanimljivije osmisliti vrijeme koje djeca provode kod kuće; odgojiteljice mogu dati neki „zadatak“ za odraditi kod kuće. Roditelji fotografiraju te aktivnosti i šalju ih odgojiteljicama, a svi mogu vidjeti sve fotografije i aktivnosti na web stranici Vrtića, pod nazivom svoje skupine. više

01.04.2020.
Skupina Limači
Snježne radosti u ožujku

Snježne radosti u ožujku

Aktivnosti na snijegu djece skupine "Limači".... više

14.03.2020.
Skupina Limači
Drvo kroz godišnja doba

Drvo kroz godišnja doba

Promjene u prirodi koje djeca promatraju i uočavaju u neposrednoj okolini, te izmjene godišnjih doba bile su motivator „Limačima“ za aktivnosti u skupini. više

06.03.2020.
Skupina Limači
Matematika kroz igru u vrtiću

Matematika kroz igru u vrtiću

Pojam predmatematičke vještine odnosi se na niz znanja, činjenica i postupaka koje djeca usvajaju prije polaska u školu, a koja će im biti potrebna za razumijevanje matematike. više

06.03.2020.
Skupina Limači
Tjelesne aktivnosti na otvorenom

Tjelesne aktivnosti na otvorenom

Djeca od najranije dobi pokazuju spontan interes za tjelesno kretanje. Kretanje je primarna biološka potreba te je od iznimne važnosti za djetetov cjelokupan razvoj. Različita istraživanja ukazuju na pozitivan odnos između tjelesnih aktivnosti i svih psihofizičkih sposobnosti djeteta: • tjelesni aspekt - povećavanje snage i izdržljivosti, bolje razvijene motoričke vještine, manje sklonost obolijevanju… • mentalni aspekt - jasnoća uma, bolja koncentracija, bolje pamćenje i rješavanje problema… • socio-emocionalni aspekt - kroz tjelesne aktivnosti s drugom djecom, djeca stvaraju prijateljstva te razvijaju vještine kao što su: vodstvo i suradnja. Djeca koja su uključena u neki organizirani oblik tjelesnih aktivnosti u pravilu su bolje socijalizirana, samopouzdanija, otpornija na stres,…. više

20.02.2020.
Skupina Limači
"Kad narastem i ja ću biti vatrogasac"

"Kad narastem i ja ću biti vatrogasac"

Suradnja roditelja i Vrtića izuzetno je bitna za dijete i odvijanje odgojno-obrazovnog rada. Jedan od načina suradnje je i posjeta roditelja skupini djeteta, te boravak u Vrtiću. Takvu suradnju potaknule su odgajateljice skupine „Limači“ i gospodin I. Majtanić (otac dječaka P.M.) koji je u Vrtiću predstavio svoje plemenito zanimanje – vatrogasac. više

11.02.2020.
Skupina Limači
Interes predškolaca za čitanje i pisanje

Interes predškolaca za čitanje i pisanje

Djeca predškolske dobi pokazuju spontano (ili potaknuti poticajima iz najbliže okoline) interes za čitanje i pisanje. U vrtiću djecu se potiče na razvoj predčitačkih i pretpisačkih vještina, potrebnih kasnije u školi. više

30.01.2020.
Skupina Limači
"Limači" u OŠ V.Nazor

"Limači" u OŠ V.Nazor

Učiteljica Antonija Čevelak i njezini učenici 1.b. razreda ugostili su djecu i odgojiteljice skupine „Limači“ u svojoj učionici u Osnovnoj školi V.Nazor u Virovitici. „Limači“ koji od rujna kreću u prvi razred posjetu su realizirali u sklopu aktivnosti pripreme za školu. više

13.12.2019.
Skupina Limači
Kreativna radionica: Poštanski sandučić

Kreativna radionica: Poštanski sandučić

"Limači" su sa svojim roditeljima u vrtiću sudjelovali u zanimljivoj kreativnoj radionici. U suradnji s odgojiteljicama roditelji su sa svojom djecom kod kuće osmislili ideju, te pripremili materijal za izradu poštanskog sandučića. više

28.11.2019.
Skupina Limači
Istražujemo: egzotično voće

Istražujemo: egzotično voće

„Limači“ i dalje istražuju. Djeca rane i predškolske dobi istovremeno se igraju, istražuju i uče. Značajan doprinos tom procesu daje situacijsko učenje u kojemu su angažirana sva osjetila. U suradnji s roditeljima u skupinu je stiglo novo egzotično voće – avokado. više

Stručno usavršavanje odgojitelja

Dokumenti

Protokoli

Kontakt

Dječji vrtić Cvrčak
Pejačevićeva 1, Virovitica

tel: 033/801-545