Digg   StumbleUpon   Facebook   Del.icio.us   Croportal       Ispiši   Preporuči

KOMUNIKACIJA S RODITELJIMA ( i oblici suradnje)

Skupina Cvjetići   |   30.01.2021.

KOMUNIKACIJA S RODITELJIMA ( i oblici suradnje)

Roditelji i odgojitelji su važni sudionici u djetetovom odgoju. Njihova međusobna komunikacija, suradnja i djelovanje pomaže djetetu da se razvije u kompetentnu osobu.

Kako bi bili u potpunosti upućeni u djetetov cjelokupni razvoj, oba sudionika moraju međusobno komunicirati i razmjenjivati informacije vezano za dijete unutar predškolske ustanove i u obiteljskom okruženju.

Roditelji i odgojitelji moraju se međusobno poštivati i uvažavati kako bi njihov odnos bio otvoren i pun razumijevanja. Moraju biti iskreni jedni prema drugima, svaki potencijalni problem ili rješenje mora se iskreno iznijeti.

Roditelji i odgojitelji su djetetu jako bitni i potrebni, iako su samo povremeno svi troje zajedno u interakciji, oni se ne isključuju iz procesa djetetovog razvoja. Njihova suradnja je svakodnevna.

Od kvalitete i dobre međusobne suradnje najveću korist ima dijete. Ono stječe emocionalnu vezu s roditeljima, onda i s odgojiteljima, a to je dobar temelj daljnjoj socijalizaciji. Tako dijete stječe nova socijalna iskustva, osjećaj sigurnosti, osobne važnosti i povjerenja u druge, te svakodnevno raste i razvija se. Odgojitelji i roditelji dijele odgovornost zajedničkog rada da razviju suradnički odnos, a komunikacija, međusobno poštovanje, prihvaćanje razlika i interes djece, temelj je dobrog odnosa. Raznolikost oblika komunikacije najbolje će zadovoljiti potrebe različitih obitelji, ali i omogućiti suradnju na nekoliko različitih razina.

OBLICI SURADNJE ODGOJITELJA I RODITELJA

  1. KUTIĆ ZA RODITELJE:  stručni članci, informacije, aktivnosti koje se provode u skupini, godišnji plan rada skupine, obavijest o sakupljačkim aktivnostima i sl.
  2. UKLJUČIVANJE RODITELJA U REALIZACIJU AKTIVNOSTI UNUTAR SKUPINE: pomoć u prikupljanju pedagoški neoblikovanog materijala, sredstava i materijala za aktualne aktivnosti u skupini.
  3. POSJETE: roditelj u skupinu, roditelju na radno mjesto
  4. RODITELJSKI SASTANCI: informativni sastanci, edukativni sastanci s temom, edukativne tematske radionice.
  5. INDIVIDUALNI SASTANCI: problemske situacije, tematika predložena od strane roditelja ili odgojitelja, razmjena iskustava, prikaz prakse roditelju, definiranje određene problematike ili tijeka daljnjeg rada u interesu djeteta
  6. ZAJEDNIČKA DRUŽENJA DJECE, RODITELJA I ODGOJITELJA: tematske radionice, druženje povodom značajnog datuma, blagdana i sl.
  7. PISMENI OBLICI SURADNJE: leci informativnog tipa za roditelje s određenom tematikom, ankete koje pridonose uspostavljanju kvalitetne suradnje odgojitelj-roditelj, 'putujuća' bilježnica, 'pošta za odgojitelje'
  8. WEB-STRANICE ODGOJNO OBRAZOVNE USTANOVE: opće informacije, galerije slika, članci stručnih djelatnika o određenoj temi, različite poveznice, dokumente i sl.
  9. FOTO DOKUMENTACIJA; DJETETOVA RAZVOJNA MAPA; MAPA LIKOVNIH RADOVA: fotografije djece u spontanoj igri, planiranim aktivnostima, aktivnostima o kojima dijete samo izabere ono što mu je zanimljivo, a što nije; likovni radovi; praćenje djetetovog razvoja kroz duži period…

Literatura:

-          Milanović, M. i sur.( 2014) .Pomozimo im rasti : priručnik za partnerstvo odgojitelja i roditelja. Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga

-          Valjan Vukić ,V.(2011).  Razvijanje kulture predškolske ustanove zajedničkim djelovanjem roditelja i odgojitelja. https://hrcak.srce.hr/87331

-          Juul ,J.(2006).Vaše kompetentno dijete. Zagreb, Naklada Pelago

 

Stručno usavršavanje odgojitelja

Dokumenti

Protokoli

Kontakt

Dječji vrtić Cvrčak
Pejačevićeva 1, Virovitica

tel: 033/801-545