Digg   StumbleUpon   Facebook   Del.icio.us   Croportal       Ispiši   Preporuči

POTICAJNA OKOLINA - VAŽAN MODEL UČENJA POŽELJNOG PONAŠANJA DJETETA

Skupina Iskrice   |   11.01.2021.

POTICAJNA OKOLINA - VAŽAN MODEL UČENJA POŽELJNOG PONAŠANJA DJETETA

S obzirom na sve veću pojavnost problema u ponašanju djece rane i predškolske dobi, među kojima se značajno ističe problem nepoželjnog ponašanja, na roditeljima i odgojiteljima u vrtiću je važan zadatak i izazov da preuzmu ulogu u nastanku i prevenciji istoga. Stoga je potrebno nastojati otkriti uzrok pojavnosti, njegovo napredovanje, vremensko trajanje, te mjere i metode discipliniranja nepoželjnog ponašanja kod djece.

Nepoželjni oblici ponašanja postavljaju prepreku psihofizičkom razvoju djeteta koje ih pokazuje,  ali i ostaloj djeci u odgojnoj skupini.

Nepoželjna ponašanja su: svađa između djece, galama, psovanje, vrijeđanje, provokacije, udarci, ugrizi, štipanje, otimanje igračaka, ismijavanje, zadirkivanje, ometajuće ponašanje za stolom i tijekom aktivnosti, i nedopuštanje igre s drugom djecom u skupini. Nepoželjno ponašanje najčešće traje kratko, ostavlja dojam nepromišljene reakcije i postupka, a njegove posljedice kod drugog djeteta mogu izazvati bol i negodovanje te kod odgojitelja primjerenu reakciju na njegovo sprječavanje. Nepoželjno ponašanje ovisi o okolini u kojoj dijete odrasta, okolina je važan model učenja poželjnog ponašanja. Zato je važno da okolina bude poticajna, a kao takvu ju čine: roditelji, djeca i odgojitelji.

Oblikovanje takve okoline čine: pravilan roditeljski odgojni stil, pravilna tehnika, metoda i način discipliniranja nepoželjnog ponašanja, kvalitetna suradnja na razini roditelj- dijete, odgojitelj- dijete i dijete- dijete.

Roditeljski odgojni stil: emocionalno okruženje i skup stavova roditelja prema djetetu imaju središnju važnost u uspješnom roditeljstvu. Temeljne dimenzije roditeljstva su emocionalnost i kontrola. Roditeljsko okruženje i odgojni stil temelji su formiranja djetetove ličnosti.  Roditeljski odgojni  stil može se svrstati u četiri kategorije:

-          autoritarni (kruti- strogi)

-          autoritativni (demokratski- dosljedan)

-          permisivan (popustljiv)

-          indiferentan (nemaran- zanemarujući)

Autoritarni odgojni stil: podrazumijeva velika očekivanja i zahtjeve roditelja prema djetetu. Glavni odgojni ciljevi koje roditelji pokušavaju postići kod svoje djece su samokontrola odnosno poslušnost. Roditelji predstavljaju autoritet koji postavlja granice, zahtjeve, pravila ali za njih ne daje objašnjenje. Dijete postaje nesigurno, agresivno i čudljivo.

Autoritativni odgojni stil: dosljedan stil u kojem dominira emocionalna disciplina i čvrsta kontrola. Roditelj s puno ljubavi i topline objašnjava što traži i očekuje od djeteta.

Permisivan odgojni stil: popustljiv odgojni stil s puno emocija uz koje stoji slaba kontrola, bez ograničenja i pravila.

Indiferentan odgojni stil: karakterizira ga emocionalna hladnoća i slaba kontrola, bez po podrške i osnaživanja djeteta, bez ograničenja i pravila.

Dječji vrtić kao mjesto pojavnosti nepoželjnog ponašanja

Djeca se često susreću s nepoželjnim ponašanjem svojih vršnjaka, pa se i sama počinju neprihvatljivo ponašati. Nepoželjnim ponašanjem djeca negativno utječu jedna na druge. Najčešći poremećaji u ponašanju djece predškolske dobi su: prkos, suprotstavljajuće ponašanje, agresivnost. Važno je napomenuti da se ovakva ponašanja moraju javiti više puta i trajati neko vrijeme kako bi se moglo govoriti o problemima u ponašanju djeteta.

Prkos i suprotstavljajuće ponašanje

Za prkosnu djecu često se može čuti ''nemoguća djeca''. Neka prkosna djeca su umiljata i pristojna dok se od njih ne zatraži da naprave nešto što im ne odgovara. Tada se naglo preobraze u svoju suprotnost. Uporno odbijaju učiniti ono što drugi očekuju od njih. Pokazuju namjeran neposluh na postavljene zahtjeve, upute i zabrane.

Prkosno ponašanje može se izražavati na nekoliko slijedećih načina:

-          dijete se u sekundi razbjesni

-          teže se kontrolira nego djeca njegove dobi

-          često ignorira zahtjeve, pravi se da nije čulo što mu je rečeno, radi po svome

-          namjerno ne sluša odrasle

-          nekritično krši pravila

-          nameće svoj način igranja

-          ometa zajedničku igru

-          laže (''uvijek je netko drugi kriv…'')

Agresivnost kod djece

Tri su vrste agresivnog ponašanja: fizička, verbalna i socijalna agresivnost. Fizička agresivnost uključuje udarce, guranja, razbijanja i sl. Verbalno agresivno ponašanje uključuje uvrjede, dobacivanja, ponižavanja, prijetnje i ucjene. Socijalna agresivnost uključuje isključivanje djeteta i njegovih socijalnih odnosa.

Uspostavljanje discipline

Dobra disciplina uspostavlja i poboljšava obrazovni proces i podiže opće raspoloženje u skupini, a to je upravo ono što svi želimo postići. Uspostavljanje discipline povezano je s postavljanjem granica koje predstavljaju mjeru unutar koje se određena disciplina provodi. Disciplina je proces učenja kojom dijete usvaja informacije o tome gdje su granice i na što se odnose. Tri su koraka prema uspješnom discipliniranju:

-          kontrola nepoželjnog ponašanja

-          poticanje dobrog i poželjnog ponašanja

-          učvršćivanje odnosa s djetetom

Kada je riječ o svakoj vrsti discipline nepoželjnog ponašanja, važno je ostati dosljedan, odlučan i smiren.

Literatura:

  1. Brajša- Žganec, A. (2003). Emocionalni i socijalni razvoj. Jastrebarsko: Naklada Slap.
  2. Ljubetić, M. (1997). Važno je znati kako živjeti: Rano otkrivanje poremećaja u ponašanju predškolske djece. Zagreb: Alinea.
  3. Ajduković, M. , Pečnik, N. (1994). Nenasilno rješavanje sukoba. Zagreb: Alinea.

Web stranice

  1. Marincel, D. (2013). Uspostavljanje discipline. Dostupno na URL adresi:  http://www.istrazime.com/djecja-psihologija/uspostavljanje-discipline/ (Pristupljeno: 8.1.2021.)
  2. Polančec, S. (2016). Poremećaji u ponašanju kod djece predškolske dobi. Dostupno na URL adresi: https://vrticigra.hr/poremecaji-u-ponasanju-kod-djece-predskolske-dobi/ (Pristupljeno: 8.1.2021.)

Stručno usavršavanje odgojitelja

Dokumenti

Protokoli

Kontakt

Dječji vrtić Cvrčak
Pejačevićeva 1, Virovitica

tel: 033/801-545