Digg   StumbleUpon   Facebook   Del.icio.us   Croportal       Ispiši   Preporuči

„Reci što osjećaš“

Skupina Brzići   |   12.02.2015.

„Reci što osjećaš“

Prepoznavanje, razumijevanje emocija i razgovor o njima preduvjet su zdravog emocionalnog razvoja djeteta. Važno je znati usmjeriti emocionalni razvoj prema poželjnom i prihvatljivom ponašanju. To ponašanje uključuje poznavanje sebe, svojih emocija i osobina, kao i poznavanje drugih.

Sve su emocije korisne.

Kod neugodnih emocija, potrebno je naučiti smanjiti intenzitet tih neugodnih čuvstava na način da se smanji fiziološka napetost organizma, zamijene negativne misli pozitivnima i zatim to naučeno primijeni u novoj situaciji (Miljković,Rijavec, 1996).

Važno je uvažiti dječje emocije, razgovarati o njima, razumjeti ih i dopustiti djetetu da ih izrazi.

Kroz dva tjedna rada na emocijama, razgovarali smo o sreći, tuzi, ljubavi, strahu, ljutnji...

Djeca su svakodnevno birala aktivnosti koje su ih činile sretnima, crtala kako se osjećaju, birala maske vezane uz osjećaje, opisivala određene situacije na karticama te opisivala osjećaje koji se tada javljaju. U svakodnevnim aktivnostima opisivala svoje osjećaje i pronalazila način za rješavanje određenih problema (sukobi u igri, uzimanje igračaka, rušenje građevina...)

Razgovarali smo o:

„Što je sreća?“

L.M.: „Kada si vesel“

T.T.:“Kada voliš nekoga, kada se igraš s njim, kada mu pomogneš, kad mu daš čestitku“

N.V.: „Da sam na livadi gdje je mirno i tiho“

A.P.: „ Kad mamu ljubim“

Sreća – dijete je sretno i radosno kada dobije pohvalu, kada se igra i veseli, kada su njegovi roditelji zadovoljni i sretni. Kada ima prijatelja koji ga poštuje i kada ima odgojitelja koji ga voli i poštuje.

„Što je ljubav?“

L.M.: „Kada se netko ljubi“

N.V.: „Kad se netko zaljubi pa se vole“

A.P.: „Ja volim seku L. I E., svoju mamu i psića“

Ljubav – dječja ljubav se javlja prema osobama koje ga čine sretnima i zadovoljnima. U najranijoj dobi to je ljubav prema članovima obitelji, a kasnije prema prijateljima, kućnim ljubimcima i igračkama.

„Što je tuga?“

M.C.: „Kada ti cure suze i kada plačeš“

L.M.: „Kada me mama i tata ljute“

L.K. „ Kad nekog zovem, a neće se igrati“

Tuga – tužno i žalosno dijete nema interesa za okolinu, plače i potišteno je. Dijete emociju doživljava zbog odnosa prema njemu, vikanja ili zanemarivanja, zbog gubitka drage osobe ili drage igračke. Te su emocije obično kratkotrajne.

„Što je ljutnja?“

L.M.: „Kad se namrgodiš“

M.S.: „Nisi dobar i malo podivljaš“

A.T.: „ponašaš se ružno, nisi pristojan, udaraš, šripaš, vrištiš“

Ljutnja – ona se iskazuje vikanjem, plakanjem, bacanjem.

Ljutnjom dijete traži pažnju odrasle osobe. Ljutnju iskazuju zadirkivanja druge djece ili odraslih, gubitak dragog predmeta.

 

Kroz razgovor našli smo način kako djeci pomoći da neugodne emocije izraze bez da povrijede druge. Osmislili smo centar s kutijom u koju su djeca mogla staviti glavu te reći kako se osjećaju, vikati ili reći sve što ih tada muči.

 

Stručno usavršavanje odgojitelja

Dokumenti

Protokoli

Kontakt

Dječji vrtić Cvrčak
Pejačevićeva 1, Virovitica

tel: 033/801-545