Digg   StumbleUpon   Facebook   Del.icio.us   Croportal       Ispiši   Preporuči

Suradnička igra u vrtiću

Skupina Limači   |   14.10.2019.

Suradnička igra u vrtiću

Najčešći oblik igranja djece u šestoj i sedmoj godini života jest suradnička igra. U toj dobi djetetu su njegovi vršnjaci nezamjenjivi partneri u igri. Kroz igru s vršnjacima dijete emocionalno sazrijeva i stječe prijatelje. U vrtiću "Limači" imaju priliku svakodnevno surađivati sa svojim vršnjacima u različitim igrama i aktivnostima. Na taj način djeca uče: komunicirati, izraziti potrebe, želje i mišljenja, saslušati drugoga, donositi odluke i izbore, dijeliti s drugima, biti strpljiva, poštovati pravila igre, prilagođavati se skupini, suosjećati s drugima, riješiti problem razgovorom, biti kreativna. Suradnička igra pozitivno djeluje i kod djece koja imaju niži prag tolerancije na frustraciju. "Limačima" će sve ove socijalne vještine koristiti u mnogim situacijama kasnije, u školi i u životu.

 

Stručno usavršavanje odgojitelja

Dokumenti

Protokoli

Kontakt

Dječji vrtić Cvrčak
Pejačevićeva 1, Virovitica

tel: 033/801-545