Digg   StumbleUpon   Facebook   Del.icio.us   Croportal       Ispiši   Preporuči

Uključivanje roditelja u odgojno-obrazovni rad

Skupina Cvjetići   |   30.01.2021.

Uključivanje roditelja u odgojno-obrazovni rad

Rad s djecom rane dobi u jaslicama  započinje pokazivanjem povjerenja u dijete i njegove mogućnosti. Da bi malo dijete ostvarilo svoje potencijale u ranoj dobi, potrebni su mu odrasli koji razumiju što ono čini. Razvoj djece rane dobi se sustavno prati, te se na temelju spoznaja o djetetovu razvoju, interesima i potrebama planiraju aktivnosti, organizira prostor u kojem dijete boravi  i  stvaraju uvjeti za daljnji djetetov  razvoj.
Odgajatelji djeci svakodnevno osiguravaju  raznovrsne i stalno dostupne materijale koji promoviraju neovisnost i samostalnost, istraživanje i učenje djece. Osim odgojitelja u odgojno-obrazovnom radu vrtića mogu sudjelovati i roditelji  na različite načine kao što su: sudjelovanje u zajedničkim aktivnostima s djecom, predstavljanje vlastitog zanimanja ili vještina u skupini, prikupljanje različitih materijala ili predmeta, izrada didaktike i sredstava za rad, uključivanje u različite aktivnosti na razini vrtića, i sl. Svaki roditelj može se uključiti prema svom interesu i mogućnostima.

O važnosti uključivanja roditelja u odgojno-obrazovni rad svjesni su i roditelji skupine 'Cvjetići' koji redovito pomažu u prikupljanju raznog materijala, te tako sudjeluju u stvaranju poticajnog materijalnog okruženja za svu djecu skupine. Majka djevojčice M.P. izradila je za djecu senzomotoričke ploče pomoću kojih će djeca razvijati finu motoriku, okulomotornu koordinaciju, pažnju, učiti o brojevima i razvijati životno-praktične vještine poput otkopčavanja patent-zatvarača ili zakopčavanja dugmadi.

Stručno usavršavanje odgojitelja

Dokumenti

Protokoli

Kontakt

Dječji vrtić Cvrčak
Pejačevićeva 1, Virovitica

tel: 033/801-545