Digg   StumbleUpon   Facebook   Del.icio.us   Croportal       Ispiši   Preporuči

Danas slavimo Međunarodni dan djeteta

Događanja   |   20.11.2017.

Danas slavimo Međunarodni dan djeteta

Djeca se rađaju s temeljnim slobodama i pravima koja pripadaju svim ljudskim bićima. No, s obzirom na tjelesnu i psihičku nezrelost nameće se potreba isticanja posebnih prava djeteta na zaštitu koja proizlaze upravo iz te činjenice. Upravo je to osnovno polazište Konvencije o pravima djeteta.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 20. studenoga 1959. godine usvojila Deklaraciju o pravima djeteta, a 1989. godine Konvenciju o pravima djeteta.

20. studenoga 1989. postignut je globalni dogovor da djeci treba osigurati sve što im je potrebno za rast i razvoj i da je to odgovornost odraslih – roditelja, skrbnika, medija, donositelja odluka, stručnjaka i vlada. Taj dogovor utjelovljen je u tekstu Konvencije o pravima djeteta, koja je danas najšire prihvaćen međunarodni sporazum na svijetu pa se baš na taj dan obilježava Međunarodni dan djeteta. Dječja prava temelje se na potrebama svakog djeteta da preživi, odraste, ispuni svoje potencijale i sudjeluje u životu svoje zajednice. Ona se odnose na svako dijete, bez iznimke.

 

 

Konvencija o pravima djeteta propisuje da:

- Sva djeca i mladi imaju ista prava. Ni jedno dijete ne smije biti oštećeno zbog svog spola, boje kože, jezika ili religije.

- Djeca i mladi imaju pravo na najveću moguću mjeru zdravstvene zaštite te zdravstvene preventive i medicinske njege.

- Djeca i mladi imaju pravo na besplatno osnovno obrazovanje. Jednako tako mora im se  osigurati posjet školama koje bi ih mogle dalje obrazovati.

- Djeca i mladi imaju pravo na odmor, slobodno vrijeme, igru i sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim manifestacijama.

- Djeca i mladi imaju pravo na informiranje, slobodno izražavanje mišljenja i pravo da budu saslušani.

- Djeca i mladi imaju pravo na dobar odgoj. Njihovi roditelji ili skrbnici ne smiju primjenjivati silu, a zlostavljanje je zabranjeno.

- Djeca i mladi imaju pravo primanja posebne pomoći i zaštite u ratu i izbjeglištvu.

- Djeca i mladi imaju pravo na zaštitu od rada kojim bi bili iskorišteni i od seksualnog zlostavljanja.

- Djeca i mladi imaju pravo na život sa svojim roditeljima, te kontakt s oba roditelja ukoliko oni žive razdvojeno.

- Djeca i mladi invalidi, imaju pravo na posebnu potporu kao i na aktivno sudjelovanje u društvenom životu.

No ima nekih prava djece na koja ponekad zaboravljamo:

- Pravo djeteta da nauči da se svijet ne okreće oko njega - djeca ne trebaju odrastati s informacijom da se zbog njihovih želja okreće ovaj svijet. Trebaju znati da su samo dio ovoga svijeta, da postoje i drugi ljudi, njihove potrebe i želje, te da su svi ljudi jednako vrijedni.

- Pravo djeteta da nauči da riječi bole - djeca trebaju odrasti s informacijom da neke riječi mogu povrijediti druge ljude, da uvredama i psovkama ne gradimo dobre odnose s drugima, i da ako samo govorimo takve riječi, velika je vjerojatnost da ćemo od drugih iste te riječi dobiti natrag.

- Pravo djeteta da nauči što je moral - djeca trebaju odrastati s informacijama o tome što su prihvaćena ponašanja u društvu, a što ne. Što je pristojnost, a što nepristojnost. Imaju pravo naučiti da se starije poštuje, pa će se tako poštivati i njih kada odrastu.

- Pravo djeteta na obaveze - dijete ima pravo naučiti da postoje obaveze koje su njegove, te ako ih ne ispuni da slijede posljedice. Djeca imaju pravo znati da timskim radom u obitelji održavamo kuću čistom i urednom, da učenjem i ispunjavanjem školskih obaveza daje sebi šansu za bolju budućnost.

- Pravo djeteta da nauči što je umjerenost - djeca imaju pravo znati da se novci ponekad mogu potrošiti, da se novci moraju zaraditi, kako bi kada odraste znalo pametno raspolagati novcima, a ne odrasti u uvjerenju da roditelji i drugi odrasli služe zato da bi njima priskrbili neke predmete i stvari. Isto tako, djeca imaju pravo znati da je hrana potrošna, da zaraditi novac za hranu zahtjeva nečiji trud i vrijeme, te da prehranom direktno utječemo na zdravlje svog organizma - koje je isto potrošno.

- Pravo djeteta da zna da su i drugi u pravu - dijete ima pravo znati da nije u svemu najbolje. Time će se naučiti skromnosti, poštovanju i prihvaćanju drugih, shvatiti će da od drugih treba i može učiti, te da njegova riječ nije zakon.

- Dijete ima pravo na odgovornost - za sebe, svoje potrebe i želje. Odgovornost uključuje i svjesnost o posljedicama, te je pravo svakog djeteta da zna da ponašanja imaju posljedice - koje nisu uvijek ugodne i lijepe. Ima pravo naučiti brinuti se i boriti za sebe, a ne očekivati da će uvijek imati „zaleđe" već da se za neke stvari i privilegije mora i treba izboriti samo.

Na današnji dan prisjetimo se i na ova prava djece, koja vrlo često ostanu zaboravljena.

 

 

 

Stručno usavršavanje odgojitelja

Dokumenti

Protokoli

Kontakt

Dječji vrtić Cvrčak
Pejačevićeva 1, Virovitica

tel: 033/801-545