Skupina Školjkice
Kako dohvatiti jabuku?

U dvorištu našeg vrtića godinama raste starinska jabuka. Djeca su u travi uočila njezine plodove. Sakupljali su jabuke, prali ih, te jeli. Kada su pokupili sve dobre jabuke sa zemlje tete su im brale sa drveta. No tete više nisu mogle dohvatiti jabuke, jer su bile visoko na grani. Djeca su odlučila sama riješiti problem. Pokušavali su skočiti da dohvate jabuku. Nisu mogli. Onda su se dosjetili. Sakupljali su auto gume po dvorištu i slagali jednu na drugu. Tko će se popeti na gume? Više njih je pokušalo, a onda su veći i jači pomagali manjima i onaj najspretniji se popeo na gume. Brao je jabuke i dijelio prijateljima koji su pogledom pratili kako bere jabuke i čekali da ubere njima.

 

                                                       Školjkice, Javorka i Anđelka

05.10.2015.