1 2 »   

Skupina Aviončići

Istraživački centar u vrtiću
06.04.2021.
Skupina Aviončići

Istraživački centar u vrtiću

Dijete uči istražujući bez obzira na dob jer u njegovom okruženju uvijek postoji nešto nepoznato. Djeca imaju veliku potrebu za istraživanjem, motivirani su intrinzično i ekstrinzično. Intrinzična motivacija je unutarnja i djeca kao i odrasli teže ostvarenju potencijala, također je njihova motivacija veća ako ih netko promatra, ako dobivaju priznanje i pozitivnu potporu. više

Pripreme za Uskrs kod 'Aviončića'
02.04.2021.
Skupina Aviončići

Pripreme za Uskrs kod 'Aviončića'

I 'Aviončići' se pripremaju za Uskrs. S odgojiteljicama su razgovarali što bi željeli pronaći u uskršnjem gnijezdu za poklon. Poslušali su i priču „Jaje koje nije znalo koju boju voli“, te prokomentirali pouku priče. više

Razgovor o VODI
22.03.2021.
Skupina Aviončići

Razgovor o VODI

Svjetski dan voda (22.3.) obilježila su djeca skupine 'Aviončići' razgovorom o vodi, njenim svojstvima, vrijednosti za živi svijet i upotrebi vode. više

Tko je to u ogledalu?
11.03.2021.
Skupina Aviončići

Tko je to u ogledalu?

Poticaj odgojiteljice za aktivnost crtanja ljudskog lika djeca su odmah prihvatila. Majka T.J. je u vrtić donijela hamer papir i rodila se zanimljiva ideja crtanja na podu. Djeca su prvo u ogledalu promatrala svoj lik: boja kose, očiju, visina, tjelesna građa, dijelovi tijela. više

Eko teme – recikliranje u skupini 'Aviončići'
02.03.2021.
Skupina Aviončići

Eko teme – recikliranje u skupini 'Aviončići'

Recikliranje uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari ili materijala. U recikliranje spada sve što se može ponovno iskoristiti, a da se ne baci. Tako su se odgojiteljice skupine 'Aviončići' zajedno s djecom upustile u projekt recikliranja papira. više

Dječje stvaralaštvo u funkciji uređenja prostora
12.02.2021.
Skupina Aviončići

Dječje stvaralaštvo u funkciji uređenja prostora

Škarice, ljepilo, raznovrsni papiri, kartonske role…i dječja mašta. 'Aviončići' su izrađivali ptičice koje će krasiti prostor njihovog hodnika, zgrade 4. više

 DJECA  I  EKOLOGIJA
25.01.2021.
Skupina Aviončići

DJECA I EKOLOGIJA

Svako dijete, svaki čovjek ima pravo na čist i zdrav okoliš koji mu omogućuje skladan rast i razvoj. Ovo je temeljno pravo uvedeno i u Konvenciju o pravima djeteta. više

Tjelesne aktivnosti, igra, zabava i opuštanje na snijegu
13.01.2021.
Skupina Aviončići

Tjelesne aktivnosti, igra, zabava i opuštanje na snijegu

Kako je svakodnevni boravak na otvorenom i svježem zraku bitan za cjelokupan razvoj djeteta izlascima van u dvorište vrtića pokazuju i djeca skupine 'Aviončići', te njihove odgojiteljice koje planiraju aktivnosti i dnevni raspored. više

„Aviončići“ se pripremaju za blagdane
19.12.2020.
Skupina Aviončići

„Aviončići“ se pripremaju za blagdane

Sa odgojiteljicama su u vrtiću posijali pšenicu. više

Kreativna radionica kod kuće
05.12.2020.
Skupina Aviončići

Kreativna radionica kod kuće

Na prijedlog Vrtića roditelji „Aviončića“ uključili su se u prikupljanje i izradu ukrasa za uređenje prostora povodom nadolazećih blagdana. više

Stručno usavršavanje odgojitelja

Dokumenti

Protokoli

Kontakt

Dječji vrtić Cvrčak
Pejačevićeva 1, Virovitica

tel: 033/801-545