Digg   StumbleUpon   Facebook   Del.icio.us   Croportal       Ispiši   Preporuči

„Kikići“ istražuju svjetlo i sjenu

Skupina Kikići   |   29.01.2014.

„Kikići“ istražuju svjetlo i sjenu

Svjesne činjenice da djeca već od najranije dobi pokazuju veliki interes za svijet oko sebe, odlučile smo omogućiti im istraživanje nekih zanimljivih fizikalnih pojava poput svjetlosti.

Od velike kutije napravili smo kućicu za istraživanje sjena. Na ulaz kućice pričvrstili smo tamnu tkaninu, a na jednu od stijenki svijetlu tkaninu koja propušta svjetlost. Kao izvor svjetlosti korištena je ručna baterija. Za početak smo ponudili različite predmete (izrezane kartonske oblike). Djeca su u sobi  ubrzo pronalazila i druge predmete (lutke na štapu i razne igračke) u želji da istraže i njihovu sjenu. Uočavali su da sjena može biti manja-veća, ravna-iskrivljena i slično. Zanimljiva je bila igra: "Čija je sjena?" . Gledajući sjenu pogađali su tko se krije iza paravana. Djeca su to doživjela kao kazalište. Svi su isprobali ulogu promatrača (publike) i pokazivača (glumca).

Stručno usavršavanje odgojitelja

Dokumenti

Protokoli

Kontakt

Dječji vrtić Cvrčak
Pejačevićeva 1, Virovitica

tel: 033/801-545