Digg   StumbleUpon   Facebook   Del.icio.us   Croportal       Ispiši   Preporuči

LOGOPED: Zabavne govorno-jezične igre

Savjeti logopeda   |   15.04.2020.

LOGOPED: Zabavne govorno-jezične igre

Dobro je poznato da dijete najviše uči i pamti kroz igru, a tako i razvoj govora možemo poticati kroz zabavne igre i aktivnosti koje pomažu u govorno-jezičnom razvoju djeteta.

 Što tu ne pripada?

Osoba izgovara 3 pojma, a dijete treba odgonetnuti koja riječ je suvišna i potom se raspravi zbog čega je tako. Može se igrati s imenicama, pridjevima i bilo kojim logički i jezično povezanim pojmovima. Cilj igre je povećanje rječnika, razvoj logičkog mišljenja, slušne pažnje i kratkoročnog verbalnog pamćenja. U svrhu vježbanja pamćenja, niz se može povećati na 5 i više riječi.

Npr. breskva-kruška-krevet, plavo-zeleno-hladno, vrabac-stol-papiga…

 Idemo na put

Recite djeci da zamisle da idu na put i sa sobom trebaju ponijeti što više predmeta koji su…(slatki, kiseli, veliki, gorki, zeleni, mekani, mirisni…). Cilj igre je proširivanje rječnika.

Npr. Idemo na put na slatki planet i trebamo ponijeti sve što je slatko sa zemlje. Dijete potom nabraja predmete dok god se više ne može dosjetiti, a možete se i izmjenjivati.

 Lančić riječi

Odaberite temu na koju ćete stvarati lančiće riječi. Jedan igrač započinje lanac riječi na određenu temu, a drugi ga treba nastaviti tako da ponovi prethodne riječi. Cilj igre je proširivanje rječnika, razvoj logičkog mišljenja, slušne pažnje i pamćenja, kao i općeg znanja.

Npr. Lančić riječi na temu „Ljeto“ .

Igra se može igrati i tako da svaki igrač govori 3 riječi na određenu temu, a drugi mora reći svoje 3 riječi bez ponavljanja riječi prethodnog igrača.

Npr. sunce, vrućina, kupanje/sladoled, lubenica, izlet/more, plaža ,pijesak…

 Zabranjene riječi!

Igrači stoje u krugu ili nasuprot jedan drugome i dodaju se loptom, jedan igrač odlučuje i daje uputu da se ne govori određena riječ tijekom igre. Cilj igre je uvježbavanje davanja kratkih smislenih odgovora bez mogućnosti korištenja najčešćih izraza, kao i razvoj logičkog mišljenja, slušne pažnje, rječnika…

Npr. Kotrlja se lopta, jedan, dva, tri, na pitanja moja odgovaraj ti. (Baci se lopta, a pravilo je da se u ovom krugu ne govore riječi: Da, Crno, u sljedećem krugu: Ne, Bijelo…)

- Pitanje: Koje je boje majica koju nosiš?, Odgovor: One boje koje je mrak (Crna).

- Pitanje:  Voliš li jesti sladoled?, Odgovor: Jako volim jesti sladoled.

Stručno usavršavanje odgojitelja

Dokumenti

Protokoli

Kontakt

Dječji vrtić Cvrčak
Pejačevićeva 1, Virovitica

tel: 033/801-545