Digg   StumbleUpon   Facebook   Del.icio.us   Croportal       Ispiši   Preporuči

Siječanj u "Mašnicama"

Skupina Mašnice   |   20.02.2020.

Siječanj u "Mašnicama"

Tijekom mjeseca siječnja u „Mašnicama“ su se odvijale razne aktivnosti kojima su se djeca upoznavala s godišnjim dobom - ZIMA. Djeca su svakodnevno razgovarala s drugom djecom i odgajateljicama o tome kako su primijetili razne promjene u prirodi: maglu, inje na drveću i biljkama, da na drveću više nema lišća, mraz na travi, da je jako hladno za ruke, noge i glavu, kada ujutro idu u vrtić da roditelji moraju ostrugati led s prozora na automobilima i sl.. S djecom smo razgledavale razne slikovnice i čitale im priče o zimi, upoznale smo ih i sa slikopričama „Djeca i snjegović“, „Zimski dan“. Slikovnice i slikopriče su vrlo važne za djetetov razvoj jer dijete pomoću ilustracija i sličica može samo ispričati priču pri čemu se razvija na govorno-jezičnom području, a potiče i razvoj djetetove mašte i pamćenja. Promatrajući prirodu i razne fotografije iz prirode, djeca su u likovnoj aktivnosti slikanja temperama naslikala svoj doživljaj zime. Upoznali su se i sa odjećom i obućom koju nosimo zimi i koja nas štiti od hladnoće (čizme, šalovi, rukavice, jakne, kape). Nekoliko djece je spomenulo da su kod kuće zajedno sa svojim roditeljima, bakama i djedovima izrađivali kućice za ptice i da zimi ptičice teško pronalaze hranu što nam je bio poticaj da zajedno s djecom izradimo hranilicu za ptice. Hranilice smo postavili u dvorište našega Vrtića i napunili ih sjemenkama kojima se ptice hrane. Djeca svakodnevno promatraju dolaze li ptice jesti i treba li hranilice nadopuniti sjemenjem.

Vrijeme doručka i ručka u „Mašnicama“ je idealna prilika za razvijanje raznih vještina. Djeca sama grabe hranu u zdjelice, mažu namaz na kruh i nakon objeda spremaju zdjelice, pribor za jelo i šalice na kolica. Tim aktivnostima kod djece se potiče razvoj preciznosti pokreta ruke, koordinacija oka i ruke, preciznost baratanja priborom za jelo i grabljenje hrane.

Kod djece smo primijetile da znaju brojalice i razne dječje pjesmice na engleskome jeziku, neki imenuju boje i brojeve na engleskome jeziku, a neki čak i broje na engleskome, pa kroz razne svakodnevne aktivnosti uz komunikaciju na materinskom jeziku potičemo i komunikaciju na engleskome jeziku.

U „Mašnicama“ se potiče i suradnja između djece: „Ako nešto ne možeš sam/sama, zamoli prijatelja za pomoć!“.

Odgajateljice Ivana i Ana

Stručno usavršavanje odgojitelja

Dokumenti

Protokoli

Kontakt

Dječji vrtić Cvrčak
Pejačevićeva 1, Virovitica

tel: 033/801-545